завршен

Test Idea Challenge: Comments and Offline Phase

Test the comments and the offline phases

Временска рамка

информации

Test the comments

Offline Workshop

24.02.2017 16:00

Досега не е обезбедена документација

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација