πεπερασμένος

розробка програмного забезпечення

Das ist mein ukrainisches Projekt.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Розвідувальне співтовариство США переконане, що російський президент Володимир Путін намагався посприяти перемозі на виборах у США Дональда Трампа. Такі висновки містяться у нещодавно розсекреченій доповіді під назвою «Бекграунд до «Оцінки діяльності і намірів Росії на нещодавніх виборах у США»: аналітичний процес та визначення кібервтручання».

Зокрема у звіті, який розсекретили відразу після того, як начальники розвідувальних служб поінформували про свої висновки обраного президентом Дональда Трампа,  відзначається,  що російський президент особисто наказав розгорнути кампанію, що мала на меті вплинути на вибори в США.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Спільноти святого Егідія у Києві Юрій Ліфансе

One set her foot on the log. The other did likewise. In the middle they met horn to horn. Neither would give way, and so they both fell, to be swept away by the roaring torrent below.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση