πεπερασμένος

Erasmus für Finn

Wo soll ich mein Erasmus-Semester machen?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

---

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Voting phase

Cast votes and discuss the poll.

Σχόλια

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.